كليساي سنت ژوزف

كليساي سنت ژوزف

فرانسیسکو دوسیلوا ماله بود که در اوایل دهه سال 1800 این کلیسا را تاسیس کرد و بعد از اینکه در سال 1906 فرسوده شد مدیران آن زمان تصمیم گرفتند در این مکان کلیسای جدید بسازند ، ساخت و ساز که در سال 1912 کامل و تمام شد. این کلیسا یک گنبد اصلی با هشت گوشه و 2 گنبد در مجاورت ... ادامه مطلب »